LOJMAN BASVURULARINDA BILINMESI GEREKENLER

Ege Üniversitesi Lojmanları için başvurular, her yıl 01-31 ARALIK tarihleri arasında yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler, internet sitemizin "Başvuru" bölümünden temin edilebileceği gibi başvuru sahibinin kendi biriminin ilgili bölümlerinden de temin edilebilir. Lojman için başvuruda bulunanların puanları, Kamu Konutları Yönetmeliği 4 sayılı cetvelinde yer alan "Puanlama Cetveli" esas alınarak bilgisayar ortamında hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucunda oluşan "Puanlama Listesi" OCAK ayı içerisinde açıklanır ve bu listeden takip edilerek lojman tahsisleri tüm yıl boyunca konut boşalmalarını takiben yapılır. Lojman tahsisleri gerçekleşmeye başladığında telefon ve yazışma yolu ile kişilere bilgilendirme yapılır.


Başvurular şahsen Konutlar Şube Müdürlüğü'ne gelerek yapılmaktadır, e-posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

Konu ile ilgili hususları içeren 2946 Sayılı Lojman Kanunu'na buradan, gerekli puanlama ve düzenlemeleri içeren Kamu Konutları Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.
LOJMAN BASVURUSU IÇIN GEREKLI BELGELER
1.Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ( bağlı bulunulan birimden ya da aşağıdaki bağlantıdan belgenin boş hali indirilebilir. )
2.Hizmet Belgesi (bağlı bulunulan birimden ya da aşağıdaki bağlantıdan belgenin boş hali indirilebilir.)
3.Başvuruda bulunanın aylık ve özlük hakları dışındaki gelir/gelirlerine ilişkin belge (döner sermaye, kira vb.)
4.Birlikte oturacağı kişilere ait (geliri olanların) gelir belgesi (maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı, konut kirası, vergi levhası vb.)
5.Eş çalışmıyor ise çalışmadığına dair belge
6.Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertleri varsa (puanlamada dikkate alınabilmesi için) mahkemeden alınan bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
7.Boşanmış ve çocuk sahibi olanların çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu belirtir mahkeme kararı belgesinin fotokopisi
8.Çocuklardan öğrenci olanların okuduğuna dair öğrenim belgesi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisi
9.Hizmet veya görev tahsisli oturuluyor/oturulmuş ise bu durumu gösterir resmi belge
Kamu Konutlari Tahsis Talep Beyannamesi İNDİR
Hizmet Belgesi İNDİR
Kamu Konutlari Yönergesi İNDİR